Juhend alustavale vabatahtlikule

Pilootprojekti raames töötati vabatahtlike koolituse jaoks välja juhendmaterjal, mis on leitav siit: vabatahtliku sisseelamise toetamiseks juhend (PDF). Materjalis käsitletakse teemasid, mis on vabatahtliku tööga alustavale inimesele kõige olulisemad:

1) isiklikud eesmärgid vabatahtlikus tegevuses;
2) vabatahtliku tegevuse alustamine ja piiride seadmine;
3) valikud olukorras, kus vabatahtlik ise aidata ei saa.