Eakate ja erivajadustega inimeste varajaseks märkamiseks oleme välja töötanud kogukonnapõhise sotsiaaltöö mudeli ja teejuhise. 

Iga kogukond koosneb erinevas vanuses inimestest. Vahel juhtub, et nii mõnigi neist jääb kogukondlikust  elust kõrvale, sest tema tervislik või sotsiaalne olukord on muutunud. Kuidas ennetada ja toetada nende inimeste heaolu oma kogukonnas? 

Teejuhis on abivahend, mis võimaldab kogukonnal oma tegevusi eakate suunal süsteemselt  hinnata ja arendada.

Juhendmaterjal:  Teejuhised kogukondlikuks koostööks

November 2022- juuni 2023 toimus mudeli ja teejuhise testimine kaheksas kogukonnas.

  1. Klooga kogukond, Harjumaa
  2. Muuga  kogukond, Harjumaa
  3. Kõljala kogukond, Saaremaa
  4. Tuhalaane külade piirkond, Viljandimaa
  5. Esku kogukond, Jõgevamaa
  6. Puka kogukond, Valgamaa
  7. Kaisma kogukond, Pärnumaa
  8. Leevaku kogukond, Põlvamaa

Juulis kaasasime täiendavalt veel 26 kogukonda ning viisime läbi neile kolmest päevast koosneva koolitusprogrammi.

Harjumaa- Aruküla
Viljandimaa- Koksvere, Metsküla
Läänemaa- Risti
Jõgevamaa- Adraku, Antiikhõbe,  Saduküla
Tartumaa-  Maarja-  Magdaleena, Kõrveküla,  Käärdi pensionäride ühendus,  Koogi küla, 
Raplamaa- Kaiu, Kuimetsa
Pärnumaa- Memento, Ukrainalsed (MTÜ Roheline Rist) , Kadjaste
Võrumaa- Erastvere
L- Virumaa- Vaeküla, Muuga, Lasila
Saaremaa- Sakla, Lümanda
Valgamaa- Vidrike, Otepää aedlinn

Kogukonnatöö teejuhis koostati koostöös Tartu Ülikooli kogukonna arendamise ja heaolu magistrite Kristel Veeber, Liina Kokk, Astrid Org, Kadi Kass ja mentori Eha Paas poolt.