Abimaterjalid

Hea vabatahtlik, siit leiad abimaterjale vabatahtliku tegevuse alustamisel. Palun tutvu järgmiste materjalidega:

Tutvu ka teiste vabatahtlike toredate lugude ja kogemustega.

VABATAHTLIKU SELTSILISE TEGEVUSE EETILISED PÕHIMÕTTED 

Vabatahtliku seltsilise seltsi vajava inimese suhe on mitmetahuline ja seda võib kirjeldada lühidalt: professionaalselt intiimne. 

Sellises suhtes tuleb lähtuda mõlema poole eetilistest normidest ja veendumustest, mis on vaja omavahel läbi rääkida ja võtta suhte aluseks. 

Suhte aluseks on ühised väärtused. Suhte alguses on oluline tutvuda üksteise väärtushinnangutega. Tõeline usaldus ja rahulolu tekib vaid siis, kui aktsepteeritakse teineteise väärtusi. 

Suhte aluseks olevad üldised eetilised normid, millest seltsiline lähtub:

  1. Konfidentsiaalsus – kõik see, mis toimub omavahelistes suhetes, toimub osapoolte vahel ja see ei kuulu jagamisele kuskil mujal ilma mõlema poole nõusolekuta. 
  2. Vastastikune ausus ja austus, üksteise iseseisvuse tunnustamine – kõikides tegudes lähtutakse ausatest kavatsustest, mis ei tohi kuidagi kahjustada ühtegi osalist ega muuta teist abitumaks. 
  3. Empaatia – oskus mõista teise raskusi ja dilemmasid ning suhtuda neisse täie vastutusega. Seltsiline ei haletse oma partnerit.
  4. Piiride mõistmine – arusaamine iseenda, elu, suhete, rolli ja keskkonna seatud piirangutest. 
  5. Vabatahtlik seltsiline ei võta vastu raha, kingitusi, sh. ei sõlmi mingeid lepinguid ega aita vahendada tehinguid. Erandid on ühised kohvijoomised, koogi söömised, jõuludeks teineteisele väikeste kingituste tegemine ja muu taoline, mis toetab koos tegemist ja pakub võimalust eneseteostuseks ja  annab rõõmu panustamisest.
  6. Üksteise erinevate seisukohtade, maailmavaadete aktsepteerimine. 
  7. Hinnanguvaba suhe – vabatahtlik ei anna hinnanguid situatsioonidele, suhetele. 
  8. Austatakse üksteise aega ja ühiseid kokkuleppeid, peetakse kinni ühistest lubadustest. 
  9. Uute avastuste ja võimaluste näitamine – vabatahtlik juhib seltsitatava tähelepanu uutele avastustele, ideedele ja võimalustele ning kinnistab neid, vabatahtlik pakub rutiinist välja tegevusi.
  10. Sotsiaalne vastutus – ohuolukorra, ebaõigluse ja väära kohtlemise märkamine ning sellest teada andmine vabatahtliku kaasajale. Hooletusse jätmist loetakse vääraks kohtlemiseks.