Vabatahtlike kaasamismudeli protsessikirjeldus

Projekti „Vabatahtlike kaasamise koostöömudeli rakendamine hoolekandesüsteemis” olulised tööprotsessid

Käesolev protsessi kirjeldus aitab projekti „Vabatahtlike kaasamise koostöömudeli rakendamine hoolekandesüsteemis” osapooltel mõista, milliseid on teenuse  olulisemad tööprotsessid. Samuti määratleb käesolev protsessijuhis, kus ja kuidas tuleb säilitada projektiga seotud dokumente ja andmeid ning millised on dokumentide ja andmete säilitamise tähtajad. Isikuandmete töötlemise põhimõtted ja eesmärgid on kirjeldatud Eesti Külaliikumine Kodukant vabatahtliku valdkonna andmekaitsetingimustes.

IT-rakendus

Abivajajate kaardistamine

Vabatahtlike värbamine ja koolitamine

Abivajaja ja vabatahtliku sidumine ning  IT-rakenduse kasutamine

Aruannete esitamine Sotsiaalministeeriumile

Tegevused sotsiaalpartneritega

Teavitustegevused