Vabatahtlikud on rohi üksinduse vastu!

Vabatahtlikud seltsilised on rohi üksinduse vastu!

Laupäeval, 11. veebruaril saavad Pärnus esmakordselt  kokku ligi 130 sotsiaalvaldkonda panustavat  vabatahtliku üle terve Eesti, et jagada oma seniseid praktikaid ja kavandad koos tulevikku.  

Vabatahtlike seltsiliste liikumine on üle-eestiline programm, mille eesmärk on  vabatahtlike abiga toetada eakaid ja täisealisi erivajadustega inimesi, kes vajavad igapäevase eluga toimetulekul kõrvalist abi, tuge või seltsi. Koos seltsilisega veedetud aeg suurendab  eakate ja erivajadustega inimeste sotsiaalset kaasatust, vaimset ning füüsilist heaolu ning paneb silmad särama nii seltsilistel kui ka abivajajatel.

Oleme tänaseks aasta jooksul saanud seltsiliste poolt tuge pakkuda juba ligi 800-le eakale ja erivajadusega täiskasvanule ning meie tegevusega on liitunud ligi 300 vabatahtlikku. Tänane kogemus näitab, et seltsiliste tuge ootavate inimeste arv on kasvav, mis tähendab, et ka meie vajadus kaasata vabatahtlikke on järjest suurem. „Seltsilised on suure südame ja hoolivustundega inimesed, kes on valmis oma vaba aega teise inimese heaks panustama. Kuid see tegevus peab olema ühiskonnas nähtav, usaldusväärne ja vabatahtlikku ennast  toetav, et ei tekiks nn ärakasutamise tunnet“, ütleb seltsiliste programmijuht Krista Pegolainen-Saar.

 

Täna on väga oluline, et omavalitsused koos riigiga mõtestaks läbi, kuhu seltsilised hoolekandeteenuste pakkumises oma tegevusega paigutuvad, kui palju me oleme valmis neid kaasama ja kuidas peaks see süsteemselt toimuma. „Meie näeme  enda poolt vabatahtlike väga tugevat ja olulist panust eelkõige just ennetustegevustes, mis on siiani olnud sotsiaaltöös vähesema tähelepanu all. Lisaks näitab meie tegevuste analüüs, et see, mida teeb vabatahtlik koos tuge vajava inimesega, lükkavad reaalselt edasi aega, millal inimene vajaks kohaliku omavalitsuse poolt pakutavaid sotsiaalteenuseid,  sest ta tuleb ise oma eluga pikemalt toime nii  kodus, kui ka kogukonnas“, lisab Pegolainen-Saar.

Pärnus, Estonia Resort konverentsikeskuses toimuval inspiratsioonipäeval võetaksegi ühiselt vaatluse alla see, mis toob inimesi vabatahtlikuteks sotsiaalvaldkonda, mis on seltsiliste rõõmud ja mured ning mida vajatakse, et vabatahtlike seltsiliste panus oleks ühiskonnas märgatud ja väärtustatud. Oma kogemuslugusid jagavad seltsilised ise ning päeva juhi Urmas Vaino abiga kavandatakse uute seltsiliste kaasamist.

Vabatahtliku seltsilise liikumise programmi viiakse ellu sotsiaalministeeriumi poolt tellitud hanke  „Vabatahtlike kaasamise koostöömudeli rakendamine hoolekandesüsteemis”  raames ja seda rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi meetmest “Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused”.

Täpsemalt saab programmi tegevustest ja sisust ülevaate kodulehel www.seltsilised.ee

Lisainfo:

Krista Pegolainen-Saar

Vabatahtlike seltsiliste programmijuht

Eesti Külaliikumine Kodukant

Tel:  55533990
e- post
krista@seltsilised.ee
www.seltsilised.ee

Vaata kõiki uudiseid