Kuldse Liiga ACFi projekti „Vanemaealised ja KOV on partnerid“ koolitus

Kuupäev: 27.10.2023
Kellaaeg: 10.00
Asukoht: Tallinn

Teema: Kogukonnatöö eakate suunal
Koolituse eesmärgiks on ühtlustada arusaama kogukonnast ja aidata näha sotsiaaltöötajatel ja
kogukonna eestvedajatel (arendajatel) võimalusi eakate jt. abivajajate toetamisel kogukonnatöö
kaudu.
Õpitulemusena koolitusel osaleja:
– arutleb kogukonna mõiste, tähenduste ja kihtide üle
– kirjeldab võimalusi eakate toetamisel kogukonna tööga
– näeb ja oskab esile tuua võimalusi omavalitsuse ja kogukonna koostööst eakate toetamise
suunal.
Osalejad: omavalitsuste sotsiaalvaldkonna ametnikud, vanemaealiste kogude, ühenduste ja
seltsiliste esindajad.
Ajakava
10.00 – Sissejuhatus ja arutelud:
1. Kokkuvõte vanusesõbraliku Eesti rühmatööde tulemustest – Sulev Valdmaa
2. Dokumendist „Vanusesõbralik Eesti. Põhimõtted“ – Agu Laius
3. Omavalitsuste kodulehtedest vanemaealise pilgu läbi – Sulev Valdmaa
11.00 – 11.15 – sirutuspaus.
11.15 – 12.45 koolituse I osa, koolitaja Eha Paas, Vabatahtlikud Seltsilised:
11.15-11.45 Kogukonna tähendus ja väärtus. Arutleme ühiselt, kuidas me mõistame kogukonda ja
miks kogukonnatöö on oluline töös eakatega.
11.45-12.45 Üheskoos käime läbi Vabatahtlike seltsiliste programmis testitud kogukonnamudeli –
teejuhise töös eakatega:
– kogukonna valmisolek ja olukorra kaardistamine
– kogukonna võimekuse hindamine
12.45 – 13.45 LÕUNA
13.45 – 15.15 jätkame kogukonna teekonnaga töös eakatega:
– kogukonna reaalsed tegevused
– tulemuslikkus ja kestlikkus
15.15 – 15.35 – Lõpetuseks teemakohane video
Koolitusel kasutame õpimetoodikaid, mis pakuvad osalejatele luua seoseid teemaga, arutleda,
visualiseerida ja üheskoos teineteiselt õppida.

Kontakt
Agu Laius
MTÜ  Kuldne Liiga

Tulekul sündmused

Kuupäev Kellaaeg Sündmus Asukoht
04.10.2023 9.00 Seltsiliste koordinaatorite infotund veebikohtumine
05.10.2023 11.00 Koolitajate koolitus 3 moodul Pärnu
13.10.2023 11.00 Kogukonnatöö meistriklass “Teel hooliva kogukonna poole!” täpsustamisel
18.10.2023 10.00 Kuldse Liiga ACFi projekti „Vanemaealised ja KOV on partnerid“ koolitus Harjumaa
20.10.2023 10.00 Kuldse Liiga ACFi projekti „Vanemaealised ja KOV on partnerid“ koolitus Rakvere
25.10.2023 10.00 Kuldse Liiga ACFi projekti „Vanemaealised ja KOV on partnerid“ koolitus Võru
26.10.2023 11.00 Seltsiliste hanke kokkuvõttev konverents Tallinn
27.10.2023 10.00 Kuldse Liiga ACFi projekti „Vanemaealised ja KOV on partnerid“ koolitus Tallinn