Töötuba ” Vabatahtlikud seltsilised kui halvema ennetajad” Eesti Linnade ja Valdade päevadel

Kuupäev: 13.04.2023
Kellaaeg: 9.00
Asukoht: Talinn

Osalemine korraldaja kutsel.

09.30-13.15 Võlusõna “Ennetus”
Maailmakohvik

9.30-10.15 Vabatahtlikud seltsilised kui halvema ennetajad
Krista Pegolainen-Saar, Vabatahtlike seltsiliste programmijuht
10.15-13.15 Valdkondadeülene ennetus
Triinu Purru, TAI Paikkondade tervise edendamise osakonna juhataja
Ennetusnõukogu tegevused sh valdkonnaülese ennetuse tegevuskava aastateks 2023-2026
Riina Joamets, TAI Uuringute andmehalduse osakonna anlüütik
Ain Peil, Siseministeerum peaspetsialist
Teadusnõukogu tegevused
Riina Joamets, TAI Uuringute andmehalduse osakonna anlüütik
Riiklikud taotlusvoorud välisvahendite toel
Nurmely Mitrahovitŝ, Politsei- ja Piirivalveameti arendusosakonna kogukonna politseitöö grupi arendusekspert
Triinu Purru, TAI Paikkondade tervise edendamise osakonna juhataja
Janika Usin, Päästeameti ennetustöö osakonna juhataja
Kaidy Aljama, Sotsiaalministeeriumi vaimse tervise osakonna kogukonna teenuste koordinaator
KOVIdele suunatud koolitused ja seminarid
Nurmely Mitrahovitŝ, Politsei- ja Piirivalveameti arendusosakonna kogukonna politseitöö grupi arendusekspert
Kaidy Aljama, Sotsiaalministeeriumi vaimse tervise osakonna kogukonna teenuste koordinaator
Triinu Purru, TAI Paikkondade tervise edendamise osakonna juhataja
Janika Usin, Päästeameti ennetustöö osakonna juhataja
Muud tugimeetmed KOVidele
Nurmely Mitrahovitŝ, Politsei- ja Piirivalveameti arendusosakonna kogukonna politseitöö grupi arendusekspert
Kaidy Aljama, Sotsiaalministeeriumi vaimse tervise osakonna kogukonna teenuste koordinaator
Triinu Purru, TAI Paikkondade tervise edendamise osakonna juhataja
Janika Usin, Päästeameti ennetustöö osakonna juhataja
Osapoolte vajaduste ja ootuste kaardistus seoses valdkondadeülese ennetuse riigipoolse toega
Kaidy Aljama, Sotsiaalministeeriumi vaimse tervise osakonna kogukonna teenuste koordinaator
Triinu Purru, TAI Paikkondade tervise edendamise osakonna juhataja
Riina Joamets, TAI Uuringute andmehalduse osakonna anlüütik
Ain Peil, Siseministeerum peaspetsialist
Janika Usin, Päästeameti ennetustöö osakonna juhataja
Nurmely Mitrahovitŝ, Politsei- ja Piirivalveameti arendusosakonna kogukonna politseitöö grupi arendusekspert

Tulekul sündmused

Kuupäev Kellaaeg Sündmus Asukoht
18.07.2024 15.00 Saaremaa suvepiknik Saaremaa Puuetega inimeste maja
03.08.2024 12.00- 15.00 Seltsiliste suvesumin Soometsa Külamaja, Pärnumaal